Препоръки при рецидив на овариален карцином


md 01/11/2007

Препоръки при рецидив на овариален карцином: * изборът на терапията се определя от постигането на максимален ефект с едно лекарствено средство. При сходни алтернативи, изборът се базира на основата на токсичност, удобство и наличие на медикамента * цел на лечението е да се подобри качеството на живот (удължаване на периодите без симптоматика или намаляване интензитета […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.