Препоръчителните антивирусни средства за грипен сезон 2007-200801/11/2007

Независимо, че противогрипната ваксина е първата стъпка за предпазване от усложненията, свързани с грипа, антивирусните средства, които са активни срещу грипните вируси, също могат да бъдат ефикасни за профилактика и лечение на грип.

Две антивирусни средства са препоръчани от Американския център за контрол на заболяванията (CDC) за приложение в САЩ по време на грипния сезон 2007-2008 година: oseltamivir и zanamivir* (1). Това са вещества, получени по химичен път, известни като инхибитори на невраминидазата, активни срещу грипни вируси тип А и Б.

Oseltamivir е показан за лечение на деца над 1 година и възрастни и за профилактика на деца над 1 година и възрастни.

Zanamivir е показан за лечение на деца над 7 години и възрастни и за профилактика на деца над 5 години и възрастни.

Двете средства се различават по фармакокинетични свойства, нежелани ефекти, път на приложение и цена.

Забележка: Има и втори клас антивирусни лекарствени средства, известен като адамантани (amantadine и rimantadine), които са регистрирани в САЩ за лечение и профилактика на грип. Но поради високата честота на циркулация на грипния вирус в САЩ през последните години се установява резистентност към адамантаните и Американският център по контрол на заболяванията не препоръчва нито amantadine, нито rimantadine да бъдат използвани за лечение или профилактика на грип по време на грипен сезон 2007-2008 година.

Проучванията демонстрират, че чувствителността към тези антивирусни средства, трябва да бъде възстановена сред циркулиращите грипни вируси тип А, преди amantadine или rimantadine да бъдат използвани за лечение или профилактика на грип от тип А. Поради тази причина, информацията, съдържаща се в тази страница, се фокусира върху oseltamavir и zanamavir**.

Oseltamivir (Tamiflu®) – Ловецът на грип

Oseltamivir (Tamiflu®) е перорален антивирусен лекарствен продукт, създаден да действа срещу всички клинично значими грипни вируси (включително и срещу H5N1) и да предотвратява разпространението им в организма. Достига всички ключови места на размножаване на вируса в тялото. Това е единственото антивирусно средство, което ограничава грипната епидемия като намалява концентрацията на вируса в пръските при кихане и кашляне в първите 24-36 часа.

Активната субстанция се извлича от растението Illicium verum, чрез сложен технологичен процес, който отнема 6-8 месеца.

Световната Здравна Организация (СЗО) препоръчва като част от нейния „План за пандемична готовност”, страните да осигурят запас от антивирусни средства като оseltamivir (Tamiflu®). В България както и в много други държави Tamiflu® е включен в пандемичния план.

Приложението на оseltamivir (Tamiflu®) за целенасочена профилактика или лечение на грип има (2):

Бърз анти-токсоинфекциозен ефект – като се наблюдава лека форма на протичане на заболяването:

* хремата и мускулните болки намаляват, а температурата спада в първите 36 часа от лечението при 89% от пациентите

* бързината на оздравяване се удвоява – до 3.1 дни, при прием на препарата 12 часа след повишаване на температурата

* предотвратява разболяване в 89% от случаите при целенасочена профилактика.

Бърз противоепидемичен ефект – ограничава епидемията:

* концентрацията на вируса в пръските при кихане и кашляне намалява в първите 36 часа от лечението 1000 пъти

* карантинният период намалява от 6 дни на 2,4 дни при лечение;

* предаването на грипен вирус от човек на човек напълно се предотвратява при целенасочена профилактика.

Намален риск (до 70%) от бактериални усложнения (бронхит, пневмония и синузит), резултат от предотвратената имунна анергия, наблюдавана в първите дни на грипната инфекция.

Изграждане на пост-инфекциозен имунитет – лечението или профилактиката с оseltamivir не ограничава организма да създава пост-инфекцозен, противогрипен имунитет.

Забележка: За да има максимална полза от препарата, оseltamivir (Tamiflu®) е добре да бъде приложен, колкото се може по-скоро след повишаване на температурата.

* Тази информация е взета от: Prevention and Control of Influenza Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2007 (www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5606a1.htm) (MMWR 2007 Jul 13:5[RR06];1-54) и е насочена върху две разрешени за употреба антивирусни средства срещу грип, препоръчителни за приложение в САЩ по време на грипен сезон 2007-2008: oseltamivir and zanamivir

** За информация относно amantadine или rimantadine: Prevention and Control of Influenza Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2007 (www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5606a1.htm)

Използвани източници:

1. http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/agents.thm

2. Product monograph, 2006, F. Hoffmann-La Roche Ltd, ISBN 1-904667-08-2

3. Kurowski M., Barrett J., Waalberg E., et al. Oral oseltamivir rapidly delivers active drug levels to middle ear and sinuses in humans (abstract). 40th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2000, Toronto, Ontario, Canada

4. Hayden F., Treanor J., Fritz R., et al. Use of the oral neuraminidase inhibitor oseltamivir in experimental human influenza: randomized controlled trials for prevention and treatment. JAMA 1999; 282: 1240–6

5. Whitley R., Hayden F, Reisinger K. et al. Oral oseltamivir treatment of influenza in children. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 127–33