Първата в света тотална лапароскопска хистеректомия01/11/2007

Първата в света тотална лапароскопска хистеректомия през единична инцизия на пъпа извършиха гинеколози от Drexel University College of Medicine в САЩ. Новината дойде само няколко дни след като друг екип осъществи по подобен начин първата в света двустранна оофоректомия.

И в двата случая лекарите са използвали високо технологичните хирургични инструменти RealHand на компанията Novare (www.novaresurgical.com), които имат седем степени на свобода, за разлика от стандартните, които осигуряват само две и три степени на свобода.

Новият метод на операция съчетава клиничните предимства на ендоскопската операция и бързото възстановяване на пациента, без видими оперативни белези. Този метод, наречен single port access – SPA, позволява извършването на лапароскопски операции през една единствена инцизия в областта на пъпа.

Продължителността на тоталната хистеректомия чрез SPA техниката е била 65 минути – време, сходно на манупулацията със стандартната лапароскопска техника. Миниинвазивните инструменти RealHand са създадени да предават точно движението на ръцете на хирурга, като в същото време запазват тактилността. За разлика от стандартните ригидни лапароскопски инструменти, тази технология дава възможност за осъществяване на сложни движения, независимо от позицията им.

Следващата стъпка в SPA хирургичната техника е използването на нормално съществуващи телесни отвори (уста, влагалище, ректум) като достъп за извършването на операции, при които няма да остават никакви белези по кожата на пациента. (ИТ)