Острият среден отит при деца трябва да се лекува според приетите препоръки01/11/2007

Терапевтичният подход, прилаган от общопрактикуващите лекари за лечение на остър среден отит (acute otitis media – AOM) при деца, се различава съществено от препоръките, изготвени през 2004 година, показаха резултатите от проучване на д-р Louis Vernacchio и сътр. от Boston University, Massachusetts, публикувани през август в списание Pediatrics (1).

Преобладаващата част от медиците приемат тезата за изчаквателно поведение при пациенти с умерен по тежест АОМ, но рядко прилагат този подход. Освен това, антибиотичната терапия, която те предписват, варира значително и не отговаря на указанията от 2004.

Според препоръките на Американската академия по педиатрия и Американската академия на общопрактикуващите лекари, при деца на възраст над две години с АОМ с умерена по тежест клинична симптоматика, е подходящо поведение на изчакване и активно наблюдение. При болни с оталгия, фебрилитет над 39 градуса и оторея, терапия на първи избор са високите дози amoxicillin, а при неповлияване – amoxicillin-clavulanate.

Авторите са използвали специални въпросници, които са били изпратени до всички общопрактикуващи лекари, членове на Slone Center Office-Based Research Network (национална педиатрична система). От общо 477 лекари, 299 са отговорили на запитването (62.7%).

Изчаквателният подход (“наблюдавай и изчаквай”) без прилагането на антибиотично лечение се приема от 83% от медиците, но само 15% от тях признават, че са го прилагали през предходните три месеца. Като основни бариери за неговото отхвърляне те посочват несъгласието от страна на родителите (83.5%) и трудностите при проследяването на болните с по-тежка симптоматика (30.9%).

Повече от половината участници в анкетата са изразили своето съгласие за прилагане на високи дози amoxicillin (57.2%), 12.7% – за използване на amoxicillin-clavulanate* при наличие на изразена симптоматика, 42.8% – за високи дози amoxicillin-clavulanate при случаи с рефрактерен на amoxicillin АОМ и 16.7% са предписвали i.m. ceftriaxone** при деца, които не се повлияват от amoxicillin-clavulanate.

Аmoxicillin във високи дози е най-предпочитаният медикамент от лекарите при деца с тежък АОМ, като през последните две години значително се е увеличил броят на медиците, които препоръчват cefdinir*** при неповлияване от amoxicillin.

“Резултатите от нашето проучване доказват, че експертите все още са изправени пред предизвикателството да убедят педиатрите, че изготвените указания са най-доброто за клиничната практика и да помогнат на практикуващите лекари да преодолеят всички бариери за прилагането на тези препоръки в работата им,” според екипът на д-р Vernacchio. (КД)

* Регистриран като Augmentin на GSK; Forcid на Astellas Pharma и др.

** Регистриран като Ceftriaxon на Чайкафарма; Rocephin на Roche; Tercef на Actavis и др.

*** Според регистрите на ИАЛ, не е одобрен в България

Използван източник:

1. Vernacchio L., Vezina R. et al. Management of acute otitis media by primary care physicians: Trends since the release of the 2004 American Academy of Pediatrics/American Academy of Family Physicians Clinical Practice Guideline. Pediatrics 2007; 120: 281-287 http://pediatrics.aappublications.org