Odanacatib води до многообещаващи резултати при остеопороза01/11/2007

Odanacatib на фирма Merck & Co не само, че подобрява костната минерална плътност равностойно на бисфосфонатите, но намалява и костната загуба, показаха резултатите от фаза 2b проучване, докладвани през септември на 29-ата годишна среща на American Society for Bone and Mineral Research (ASBMP, Abstract 1128).

Медикаментът e селективен инхибитор на катепсин К и освен добър профил на ефективност демонстрира и отлична стомашна поносимост. Неговото изследване в предклинични и краткосрочни клинични проучвания показа бързо и обратимо намаляване на костната резорбция.

Катепсин К е цистеин протеаза, която е експресирана в остеокластите и е необходима за костното колагеново разграждане.

Приложението на odanacatib за 12 месеца при постменопаузални жени с намалена изходна костна минерална плътност – КМП (Т-скор между -2.0 и -3.5 в областта на лумбални прешлени, шийка на бедрената кост и трохантер) е постигнало дозозависимо и значимо в сравнение с плацебо подобряване на КМП в областта на лумбалните прешлени (с 3.4% при доза 50 mg седмично) и на шийката на бедрената кост (с 2.5% при доза 50 mg седмично). Прилагани са били седмични дози 3, 10, 25 и 50 mg.

Установено е било също така намаляване на изходното съотношение N-телопептид/креатинин (NTx/Cr) в урината, което е показател за намален костен обмен. Регистрирано е и понижаване на костно-специфичната алкална фосфатаза, която е показател за образуване на нова кост.

Единствените нежелани действия, наблюдавани до момента, са кожни проблеми, причинени от повишеното колагеново съдържание на медикамента.

Odanacatib има по-добра стомашна поносимост от бисфосфонатите и може да се взима по време на хранене.

Освен teriparatide (Forteo на Eli Lilly), това е единственото друго лекарство, което води до формирането на нова кост, а не само до спиране на костната загуба.

Повишаването на костната реминерализация е сходно или е по-добро от това на бисфосфонатите, но оdanacatib допълнително намалява и степента на костен обмен.

Медикаментът ще навлезе във фаза 3 на клинични проучвания, но засега се смята, че има много добри възможности за протекция на костите при постменопаузална остеопороза. (ДЯ)