Новини от фармацевтичните компании



01/11/2007

* AstraZeneca обяви планове за преструктуриране на компанията, което ще доведе до съкращение на 7600 работни места в опит да се намалят разходите с $900 милиона към 2010 година. В същото време приходите на фирмата за първото полугодие на 2007 са се увеличили с 11%, което се дължи основно на придобиването на MedImmune. Водещи продукти на AstraZeneca sa Seroquel (quetia-pine), Crestor (ro-suvastatin) и Nexium (esome-prazole).

* Bristol-Myers Squibb регистрира леко нарастване на приходите от продажби за първото полугодие (с 1%, до $4.9 милиарда). Най-продаваните лекарствени средства на BMS са Baraclude (entecavir) – за лечение на хепатит; антиревматичният Orencia (abatacept) и Sprycel (dasatinib) – за терапия на левкемия. Ограниченото увеличение на продажбите се дължи и на нараснала конкуренция от продажбата на генерични варианти на Pravachol (pravastatin) и Taxol (taxotere).

Plavix (clopidogrel) продължава да е най-продавания медикамент на BMS (в САЩ Plavix на Sanofi-Aventis се продава от BMS) с приходи от $1.2 милиарда за първото полугодие.

С най-голям ръст на приходите са: антихипертензивният Avapro/Avalide (irbesartan) (+6%, до $297 милиона); Abilify (aripiprazole) – за лечение на шизофрения (+27%, до $412 милиона); Reyataz (atazanavir) (+8%, до $254 милиона) и Sustiva (efavirenz) (+21%, до $233 милиона) – и двата прилагани за лечение на HIV.

С най-голямо намаление в продажбите са Erbitux (cetuximab) – за лечение на колоректален карцином (-6%, до $162 милиона); Pravachol (pravastatin) (-59%, до $132 милиона) и Taxol (taxotere) (-36%, до $95 милиона).

* Schering-Plough (S-P) оттегли временно документите за регистрация на хинолоновия антибиотик garenoxacin в Европа, тъй като Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина към ЕМЕА изиска допълнителна информация. Компанията подаде през май заявление за продажби на две перорални и една интравенозна лекарствени форми на антибиотика, който се прилага при широк спектър инфекции, включително бактериални екзацербации на хроничен бронхит, остър бактериален сиуит, придобита в общността пневмония и неусложнени кожни инфекции.

S-P закупи през 2004 правата за продажба на garenoxacin от Toyama за $80 милиона.

* Stada планира да закупи руската фармацевтична компания Makiz, като цената на сделката се очаква да бъде около 135 милиона евро. Makiz е собственост на няколко частни инвеститора – Makiz-Pharma, Skopinpharm и Biodyne Pharmaceuticals.

Продажбите на Makiz за 2006 са нараснали с 102% в сравнение с предходната година (до 51.5 милиона евро). В момента компанията произвежда около 50 непатентни активни съставки за лечение на сърдечносъдови и неврологични заболявания, както и медикаменти, прилагани в урологията и при лечение на туберкулоза. Още около 30 медикамента са в процес на одобрение от руските регулаторни органи.

Това ще е втората придобита от Stada руска фармацевтична компания, след закупуването на Nizhpharma, с което немската фирма получава достъп до евтини производствени мощности и разширени възможности за продажби на руския пазар.

* UCB подаде документи за регистрация в Европа на lacosamide (с търговско име Vimpat) – антиконвулсант от нова генерация, който ще се прилага за лечение на диабетна невропатна болка. От компанията се надяват бъдещите продажби на медикамента да покрият намалените приходи от загубата на патентна защита на антихистаминовия Zyrtec (cetirizine) и антиепилептичния Keppra (levetiracetam).

През май европейските регулаторни органи приеха разглеждането на други индикации за приложение на lacosamide – за лечение на възрастни пациенти с епилепсия с парциални пристъпи, фибромиалгия, остеоартрит и мигрена.

* Novo Nordisk обяви успешни резултати от две фаза 3 клинични проучвания с новия антидиабетен препарат liraglutide, които са част от мащабна програма, включваща 2132 пациенти.

Данните от LEAD 1 сочат, че liraglutide осигурява сигнификантно по-добър гликемичен контрол, в сравнение с rosiglitazone, като 40% от изследваните са постигнали прицелни стойности на HbA1c<7%. Изводите от LEAD 2 показват, че приложението на liraglutide е довело до подобрение в гликемичния контрол, подобно на glimepiride, като повече от 40% от пациентите са постигнали HbA1c<7%. В края на двете проучвания, пациентите в групата с liraglutide са имали с 2-4 kg по-ниско телесно тегло, в сравнение с групите с rosiglitazone и glimepiride.

Комбинирането на liraglutide с glimepiride или metformin се толерира добре, като най-честото странично действие на медикамента е било гадене (5-20%).

Според Mads Thomsen от NovoNordisk, проучванията са показали, че liraglutide има благоприятен ефект върху кръвната глюкоза, телесното тегло и риска за хипогликемия. От компанията очакват одобрение на медикамента в средата на следващата година. На фармацевтичния пазар, liraglutide ще се конкурира с Byetta (exenatide) на Eli Lilly и Amylin.

* Roche получи одобрение в Европейския съюз за приложение на Avastin (bevacizumab) като първа линия терапия на пациенти с напреднал белодробен карцином. Медикаментът ще се използва за лечение на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белите дробове (NSCLC) в комбинация с химиотерапия с препарати на платината. Avastin е единственото лекарствено средство за първа линия терапия на заболяването, което удължава над една година периода на преживяемост.

През март, Avastin бе одобрен в Европа като първа линия терапия при жени с метастазирал рак на гърдата. Допълнително се проучват възможностите за приложението му при рак на яйчниците и на панкреаса. Продажбите на медикамента в света са се увеличили с 40% (до $1.6 милиарда) в сравнение с миналата година. (ИТ)