Нови указания за ранно лечение на исхемичен инсулт


md 01/11/2007

Приложението на рекомбинантния тъканен активатор на плазминогена (rt-PA*) е единствената терапия в ранната фаза с доказан ефект при пациенти с остър исхемичен инсулт, според ревизираните указания на Американската сърдечна асоциация и Американската асоциация по инсулт**, публикувани в списание Stroke (1). Обещаващи са и резултатите от прилагането на интервенции като интра-артериална тромболиза, както и инвазивни манипулации […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.