Нискодозиран oseltamivir phosphate01/11/2007

Нискодозиран oseltamivir phosphate (Tamiflu на Roche) – капсули 30 и 45 mg, получи от Европейската комисия разрешение да се прилага за лечение и профилактика на грип, причинен от вируси А и В, при деца на възраст =/>1 година.

В сравнение с капсулите от 75 mg, новите ниски дозировки улесняват приложението на медикамента при малки деца поради тяхното по-ниско телесно тегло. Капсулите имат и по-дълъг срок на трайност от течната суспензия (пет вместо две години).

Децата по-често заболяват от грип в сравнение с възрастните – едно от три деца годишно спрямо един от 10 възрастни.

Данни от проучвания показват, че oseltamivir намалява тежестта на симптомите с 38% и тежестта на вторичните усложнения (бронхит, пневмония, синуит) с 67%. Ефективен е за превенция на грипа в 89% от случаите, когато е приложен през първите 48 часа от експозицията.

Оseltamivir – капсули 30 и 45 mg, получи разрешение за употреба и от FDA през юли.

При деца, най-чести са стомашночревните нежелани ефекти на медикамента, главно повръщане. Други съобщавани нежелани действия са: коремна болка, епистаксис, заболявания на ушите и конюнктивит.