Най-честите лекарствени грешки01/11/2007

Insulin е най-често неправилно прилаганият медикамент, което е причина за 8% от спешните хоспитализации поради лекарствени инциденти, се казва в доклад представен на годишния конгрес на American Pharmacists Association, проведен в Atlanta, САЩ, подробности за който може да научите на http://www.aphameeting.org.

Десетте лекарствени средства, усложненията от които са най-чест повод за спешен прием в болница според доклада на Institute for Safe Medication Practices (ISPM), са: insulin (8%); антикоагуланти (6.2%); amoxicillin (4.3%); Aspirin (2.5%); trimethoprim-sulfamethoxazole (2.2%); hydrocodone/paracetamol (2.2%); ibuprofen (2.1%); paracetamol (1.8%); cephalexin (1.6%); penicillin (1.3%).

Най-честият механизъм на увреждане е предозиране на лекарства, което е причина за 40% от посещенията в спешните отделения, свързани с лекарствени проблеми. Другите механизми са неблагоприятни странични ефекти и алергични реакции. Неправилното дозиране, пропускане на дозировка или спиране на медикамента са чести грешки от страна на пациентите.

Лекарски грешки при дозиране и прилагане на медикаменти също водят до усложнения. По данни от регистъра на United States Pharmacopoeia, най-често неправилно се използват: insulin (4%); morphine (2.3%); калиев хлорид (2.2%); albuterol (1.8%); heparin (1.7%); vancomycin (1.6%); cefazolin (1.6%); paracetamol (1.6%); орални антикоагуланти (1.4%); furanthril (1.4%).

Друг тип грешки според ISPM са: сходни опаковки на различни продукти; близки имена (Humalog и Humulin; Avinza и Evista; morphine и hydromorphone); както и объркването на съкращението U с 0.

Пероралните лекарствени форми на morphine създават редица проблеми, тъй като се произвеждат в различни концентрации. Регистрирани са редица случаи, когато милилитрите разтвор (ml) се бъркат с милиграми (mg). Например пациентът да вземе 5 ml morphine от разтвор 20 mg/ml, вместо предписаните 5 mg (0.25 ml), което води до предозиране.

В аналогичен случай е възможно болният вместо да приеме 1 ml morphine от разтвор 20 mg/ml (20 mg), да вземе 1 ml от разтвор 10 mg/5 ml (2 mg) – недостатъчна дозировка.

Paracetamol е друг често свързан с лекарствени грешки медикамент. Той се продава без рецепта в различни лекарствени форми и комбинации. Скорошно проучване в САЩ установи, че около 40% от случаите на остра чернодробна недостатъчност в страната се дължат на предозиране на paracetamol.

Повечето лекари се придържат към петте правила за безопасна работа с медикаменти: правилния пациент; правилното лекарство; правилното време; правилната доза; правилния път на приложение.

Трябва обаче да се има предвид, че съществуват различни системни фактори, които могат да увеличат риска за грешки: неправилна информация за пациента (възраст, тегло, данни за алергии, диагноза); липса на актуална лекарствена информация; нарушена комуникация с персонала (неправилно разчитане на ръкописни указания, използване на съкращения, устни заповеди); неправилно означение или пакетиране; дозировки, които имат много нули; фактори на околната среда (лошо осветление, висок шум, стресова обстановка).

Около половината от неблагоприятните лекарствени реакции са предотвратими, смятат авторите на доклада. Най-честите пропуски в процеса на установяване на важни фактори, свързани с употребата на медикаменти са:

* недиагностициране на заболяване, което е контраиндикация за приложението на дадено лекарство

* неустановяване на значимо лекарствено взаимодействие

* наличие на алергии

* неправилно дозиране при специфичен пациент

* пропуск в мониторирането на лекарства с малък терапевтичен индекс

* невъзможност на пациента да разбере начина на приложение на медикамента (ИТ)