Критерии за лечение с rt-PA


md 01/11/2007

1. Диагностициран исхемичен инсулт, който се изявява със значима отпадна неврологична симптоматика 2. Клиничните симптоми не трябва да са дискретни, изолирани или да изчезват спонтанно 3. При пациенти със значим неврологичен дефицит трябва да се подхожда внимателно 4. Да се изключи субарахноидален кръвоизлив 5. Начало на симптоматиката <3 часа 6. Лиспа на травма или прекаран […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.