Клиничен случай: Псевдокиста на ушната мида01/11/2007

Мъж на 22 години се оплаква от оток на дясното ухо без болка, който е забелязал за първи път преди около пет месеца. Липсват данни за предхождаща травма. При прегледа на дясната ушна мида се открива възел с бедемовидна форма, с размери приблизително 1.5/1.0 см (виж фигурата).

Поставена е диагноза псевдокиста на дясна ушна мида (доброкачествена идиопатична кистична хондромалация). Това е рядко състояние, което се среща предимно при млади мъже без подлежащо заболяване. Етиологията е неизвестна, но се предполага дегенеративно увреждане на хрущяла на аурикулата.

Диагнозата се изгражда въз основа на физикалния статус, рядко се налага хистологично изследване. Ако се предприеме аспириране на кистата, се установява безцветна или жълтеникава течност с подобна на олио консистенция. Диференциалната диагноза изисква изключването на chondrodermatitis nodularis chronica helicis, отематома, абсцес.

Целта на терапията е дефинитивно отстраняване на псевдокистата със запазване на нормалната анатомия на ушната мида. Тънкоиглената аспирация води до рецидив, обикновено за период от два-три дни. Дефинитивното лечение включва хирургично отстраняване на псевдокистата с последващо поставяне на компресионна превръзка.

Други терапевтични възможности са прилагане на високи дози кортикостероиди перорално, интралезионална апликация на кортикостероиди, склерозиращи агенти или minocycline. Аспирация на кистата, последвана от въвеждане на triamcinolone acetonide (Kenalog) е друга алтернатива, която може да се повтори до три пъти преди да се предприеме хирургична интервенция. (КД)

Използван източник:

1. Jarell A. and Hall M. Swelling of the right ear. Am Fam Physician 2007; 75: 1379 http://www.aafp.org