Клиничен случай: Диагноза и лечение на първичен алдостеронизъм по повод инцидентно откриване на надбъбречна туморна маса


md 01/11/2007

Унилатералната лапароскопска адреналектомия е успешен метод за лечение на алдостерон-секретиращ аденом, което води до нормализиране на алдостероновата секреция, понижаване на артериалното налягане и коригиране на хипокалиемията, показват данните от клиничен случай (1). Тъй като пациентката в представения случай е с артериална хипертония (и интермитентна хипокалиемия), то при нея е трябвало да се мисли за диагнозата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.