Изводи за клиничната практика


md 01/11/2007

* Болните със съмнение за исхемичен инсулт трябва да търсят Спешна помощ. Медицинският екип прави оценка на състоянието на пострадалия, стабилизра го като прилага първични реанимационни мерки и го транспортира до най-близкото болнично заведение * Най-важната информация от анамнезата на пациента е свързана с началото на клиничната симптоматика. Необходимите лабораторни изследвания включват ПКК с тромбоцити, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.