Интензивното тютюнопушене – рисков фактор за отключване на ревматоиден полиартрит01/11/2007

Интензивното тютюнопушене е рисков фактор за отключване на ревматоиден полиартрит (РА), но не определя прогресирането на заболяването, показаха резултатите от проучване, публикувани в Annals of Rheumatic Diseases (1).

В досегашните проучвания по темата не беше изяснена ролята на цигарите при вече доказан РА и дали пушачите имат по-изразени рентгенографски изменения на ставите.

Степента на прогресия, оценена рентгенологично, е маркер за тежестта на заболяването, представяйки кумулативната активност на болестта за всеки индивид – рентгенографските ставни увреди определят функционалния капацитет и степента на инвалидност/работоспособност.

Според някои проучвания, тютюнопушенето влошава прогнозата на РА – пушачите имат по-високи стойности на ревматоидния фактор, повече ревматоидни възли, висока степен активност на болестта, но тези зависимости не са ясно формулирани (2).

В противоречие с това, при лонгитудиналните изследвания, настоящите и бивши пушачи имат еднакви нива на рентгенографска прогресия, синовитът при тях протича по-леко и оперативните артропластики са по-редки.

Пациентите в разглежданото изследване са от програмата на Швейцарската ревматологична асоциация SCQM-RA (Swiss Clinical Quality Management program for RA), проследяваща редовно активността, рентгеновите изменения и симптомите на болестта.

Всички участници са имали секвенциални рентгенографски изобразявания на 38 стави на долни и горни крайници с изчисляване на нивото на увреда. Степента на ерозия е анализирана чрез използване на мултивариантен лонгитудинален регресионен модел, с избягване на евентуални статистически грешки.

Участниците са имали средно 3.6 рентгенографии и среден период на проследяване от 3.1 години. Пушачите (27%) са с по 16 цигари средно на ден при предшестващи 20.6 пакето-години. При интензивните пушачи (над 20 цигари дневно) заболяването прогресира в значително по-малка степен, сочи анализът на резултатите.

Поради липсата на разлика в прогресирането на рентгенографските ставни изменения или функционалния капацитет при пушачи или непушачи от тази кохорта, тютюнопушенето може да се приеме като отключващ, но не и като фактор за засилване на ерозивните процеси при РА.

Възможно е високите нива на никотин да имат противовъзпалителен ефект, но глобалният риск от употребата на цигари надвишава тези хипотетични ползи. Необходими са повече проучвания за оценка влиянието на цигарите върху човешкия имунитет. (ОИ)

Използвани източници:

1. Finckh A., Dehler S., Costenbader K. et al. Cigarette smoking and radiographic progression in rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2007; 66:1066-1071http://ard.bmj.com/cgi/content/full/66/8/1066

2. Klareskog L., Stolt P., Lundberg K. et al. A new model for an etiology of rheumatoid arthritis: smoking may trigger HLA-DR (shared epitope)-restricted immune reactions to autoantigens modified by citrullination. Arthritis Rheum 2006;54:38–46 http://www.interscience.wiley.com/jpages/0004-3591