Инхибиторите на фосфодиестераза 5 (PDE-5)01/11/2007

Инхибиторите на фосфодиестераза 5 (PDE-5) могат да водят до внезапна загуба на слуха, предупреди американската Агенция за храните и лекарствените средства (FDA) през октомври.

При някои от случаите, увреждането на слуха може да се съпровожда от вестибуларни симптоми като тинитус (шум в ушите) и вертиго.

Докладвани са 29 случая на страничната реакция след постмаркетинговото прилагане на sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) и vardenafil (Levitra) за лечение на еректилна дисфункция, както и единични случаи при пациенти с пулмонална артериална хипертония, лекувани със sildenafil 20 mg (Revatio).

Загубата на слух е временна при 33% от пациентите, като почти при всички случаи е едностранна.

Не е известно до момента дали нежеланата странична реакция е дозо-зависима. Не е ясно дали нарушението в слуха се дължи на приложението на медикаментите, на подлежащите заболявания или на комбинация от двете.