Генна експресия при лупусен нефрит


md 01/11/2007

Интрагломеруларната експресия на някои таргетни гени, определена чрез лазерна микродисекция и полимеразна верижна реакция в реално време, корелира с хистологичната активност на лупусния нефрит, докато тубулоинтерстициалната експресия – със степента на цикатризиране на бъбрека, показаха резултатите от проучване на Chan и сътр., публикувано в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). Тези данни могат да подпомогнат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.