Ефект на bosentan при пулмонална артериална хипертония в резултат на вродени ляво-десни шънтове


md 01/11/2007

Пероралният двоен антагонист на ендотелиновите рецептори bosentan* има добър профил на ефективност и поносимост при пациенти с пулмонална артериална хипертония (ПАХ, PAH), свързана с вродени ляво-десни шънтове и водеща до синдром на Eisenmenger, показаха резултатите от проучване на D’Alto и сътр., публикувани в списание Heart (1). След едногодишно лечение, ендотелин-1 (ЕТ-1) рецепторният антагонист е довел […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.