DiOGenes срещу затлъстяването01/11/2007

България (респективно НМТБ Цар Борис III”- София) участва от две години в най- мащабното Европейско проучване на затлъстяванеto – „DiOGenes” (Diet, Obesity, Genes) към Шестата рамкова програма на Европейския Съюз. Проектът се осъществява в още седем държави на ЕС – Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Холандия и Чехия, като в него участват общо около 700 души. За неговото финансиране са предвидени 14.5 милиона евро.

DiOGenes (Диогенес е абревиатура и означава – Диета, Затлъстяване и Гени, които са и трите основни компонента на този научен проект) е мащабна европейска програма, която ще продължи пет години (2005-2009) и ще изследва затлъстяването в семейства с проблеми с теглото.

Една от целите му е да изследва генетичните предиктори на затлъстяването и на загубата на тегло.

Друга е да се проучи влиянието на различните хранителни режими върху телесното тегло на семейства, в които има най-малко един родител с наднормено тегло или със затлъстяване.

Поради това, проектът включва рандомизирано, контролирано проучване, което сравнява ефекта на диети с ниско съдържание на мазнини и различен гликемичен индекс (нисък/висок) и различно съдържание на протеини (ниско/високо) върху телесното тегло при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване, след първоначална редукция на тегло.

Крайната цел на проекта е да се идентифицират диетични режими, които да се препоръчат на хранителната промишленост, тъй като могат да са ефективни за ограничаване на пандемията от затлъстяване.

За участие в DiOGenes са включени 106 български семейства, които отговарят на критериите: двама родители под 65 години и поне един родител с наднормено тегло (индекс на телесна маса>27 кг/м2); едно до три деца и поне едно от тях на възраст между пет и 18 години. Кандидатите не трябва да имат захарен диабет. За допълнителна информация: http://www.diogenes-eu.org/WeightLossStudy/BG/Bulgarije-flyer.pdf.

След проведени при възрастните участници изследвания на урина, глюкозо-толерансен тест и биопсия на подкожна мастна тъкан, те са поставени на нискокалорийна диета (800-1000 ккал/ден) с течна храна (Modifast) за период от два месеца.

При всички, при които е било постигнато понижаване на телесното тегло с =/>8%, са проведени повторни контролни изследвания на урина, глюкозо-толерансен тест и биопсия на подкожна мастна тъкан за установяване на разликите след спазването на диетата, и са рандомизирани в пет групи. Четири от тези групи са поставени на различни хранителни режими с нисък внос на мазнини (25-30% от общата дневна енергия), а петата е контролна – на обичайно хранене.

След шест месеца, са проведени повторни изследвания за установяване на разликите.

След тези две първоначални фази от общо една година и два месеца, всички участници ще бъдат проследени до края на проекта през 2009, като през тази последна трета фаза нутриционистите ще се срещат с пациентите, за да им дават съвети.

Целта е да се установи доколко постигнатото начално понижаване на теглото може да се запази по-продължително време. Това е трудно постижимо, тъй като и с медикаментозно повлияване на затлъстяването, и чрез различни диети, хората отслабват. Проблемът може да дойде след това – да се възвърне първоначалното или дори да се натрупа повече тегло.

Идеята е резултатите от ДиОгенес да послужат за разработването на доказателствено-базирани препоръки към хранителната индустрия за създаването на нови продукти. Затова партньори на проекта са големите хранителни компании.

България е на пето място по затлъстяване в Европа и на шесто място по детско затлъстяване.