Биологична терапия при ревматоиден артрит


md 01/11/2007

Ранното включване на модулаторите на биологичния отговор, в комбинация с конвенционалните антиревматични лекарства, е свързано с повишаване на ефективността на лечение на ревматоидния артрит (RA) и с по-добър контрол върху заболяването, според обзорна статия, публикувана в Medscape Rheumatology (1). В сравнение с традиционните модифициращи болестта антиревматични лекарства – МБАЛ (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs), биологичните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.