Антибиотиците при остър среден отит са подходящи само при деца под две години и при двустранно засягане с оторея


md 01/11/2007

Прилагането на антибиотици при деца с остър среден отит е ефективно само при болни под две години с билатерално ангажиране и при тези с двустранно засягане и оторея, като за всички останали пациенти е подходящо активно наблюдение и въздържане от антибактериална терапия, показаха резултатите от мета-анализ на д-р Мaroeska Rovers и сътр. от University Medical […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.