Zometa (zoledronic acid)01/09/2007

Zometa (zoledronic acid) има протективен ефект срещу фрактури при пациенти със солидни тумори, показаха резултати от проучване, представено на годишния конгрес на American Society of Clinical Oncology, подробности за който може да научите на http://www.asco.org.

„Zoledronic acid е свързана с 33% намаление на месечната честота на фрактури при болни със солидни тумори,” заяви проф. Hind Hatoum от University of Illinois в Чикаго.

Авторите са анализирали данни от регистъра PharMedics, като са идентифицирали 78 782 пациенти с онкологични заболявания и поне една костна метастаза. На критериите за включване в изследването са отговаряли общо 3546 болни, като 1508 са лекувани със zoledronic acid, а 3038 са били контролна група.

Приемът на медикамента на интервали от 3-4 седмици е бил свързан с честота на скелетни усложнения от 0.16 на месец, а при субоптималната дозировка – 0.31 на месец. В контролната група без терапия с бисфосфонати е регистрирана честота на фрактури от 0.43 на месец.

Използването на zoledronic acid в препоръчителните дозировки води до намаление с 50% на месечната честота на скелетните усложнения, в сравнение с пациентите, които не се лекуват или използват медикамента по-рядко (в субоптимални дози), е заключението на авторите. (ИТ)

* Zometa (zoledronic acid) на Novartis (www.zometa.com) е регистриран в България(www.bda.bg)

Използван източник:

1. Solid tumour cancer patients treated with zoledronic acid experienced reduced skeletal related events as compared to untreated patients in clinical practice claims database. Abstract 6596