Жени в постменопауза01/09/2007

При жени в постменопауза, тежестта на вазомоторния симптом „горещи” вълни не е свързана с прогресивната загуба на костно вещество или с повишен риск за патологични костни фрактури, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Obstetrics & Gynecology (1).

Проучването е оценило връзката между тежесттта на горещите вълни, костната минерална плътност и инцидентите от патологични фрактури сред 3167 жени на средна възраст 68 години.

Всички участнички са били с остеопороза, като 96% от тях са били в менопауза повече от пет години. Приблизително 2% от пациентките са имали тежка форма на вазомоторни симптоми, 10% – умерена и 88% – леки оплаквания в началото на проучването.

След оценка на показателите се е установило, че участничките с тежка и умерена форма на горещи вълни са имали по-висока костна минерална плътност, оценена чрез плътността на шийката на бедрената кост и прешлените, в сравнение с пациентките с леки вазомоторни оплаквания (p=0.008).

След тригодишно проследяване е било установено, че тежестта на горешите вълни не корелира с промените в костната минерална плътност или с инцидентите от вертебрални и невертебрални фрактури. (КП)

Използван източник:

1. Huang А., Grady D., Blackwell T. et al. Hot Flushes, Bone Mineral Density, and Fractures in Older Postmenopausal Women. Obstet Gynecol 2007;109:841-847 http://www.greenjournal.org