Възможно е поставянето на точна неинвазивна диагноза на болестта на Alzheimer


md 01/09/2007

Възможно е поставянето на точна неинвазивна диагноза на болестта на Alzheimer (AD) в нейните най-ранни стадии, като методът е приложим в клиничната практика и за проследяване на прогресията на заболяването, показаха резултатите от проучване. Методът за образна диагностика FDDNP-PET (2-(1-{6-[(2-[F-18] fluoroethyl) (methyl)amino]-2-naphthyl}ethylidene)malononitrile)–позитронна емисионна томография) може да разграничи AD от лекото когнитивно нарушение или от нормалната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.