Ваксина01/09/2007

Ваксина, при която полизахариди от клетъчната мембрaна на Streptoccocus pneumoniae са конюгирани към протеин D, извлечен от Haemophilus influenzae, профилактира успешно острия среден отит при деца в ранна детска възраст, показаха резултатите от проучване на д-р Roman Prymula и сътр. от University of Defence, Hradec Kralove, Чехия, публикувано в списание Lancet (1).

Само в САЩ, острият среден отит е причина за близо 20 милиона посещения годишно при личния педиатър. Честите хронични инфекции могат да доведат до нарушения на слуха и да инвалидизират болните в зряла възраст. S. pneumoniae и H. influenzae са сред водещите причинители на посочената патология.

Полизахаридната пневмококова ваксина се предлага на фармацевтичния пазар от няколко десетилетия, но тя не е подходяща за приложение при деца под две години.

Първата ваксина, която осигурява ефективна защита срещу инвазивна пневмококова инфекция, включително и срещу остър отит (предизвикан от ваксиналните щамове на S. pneumoniae), е Prevnar (Wyeth). Тя съдържа полизахариди от седем серотипа пневмококи, конюгирани към CRM 197 (нетоксичен дериват на дифтерийния токсин).

В клиничното изследване екипът на д-р Prymula оценява ефективността на нова пневмококова ваксина, която включва 11 серотипа на S. pneumoniae, асоциирани към протеин D, извлечен от H. influenzae върху близо 5000 деца.

Участниците са били рандомизирани в две групи – едната е получила пневмококова ваксина, а другата – хепатит А ваксина. Имунизационната схема включва апликации на три-, четири- и пет месеца и реваксинация на 12-15-месечна възраст. Децата са проследени до навършване на две години, като за периода са регистрирани всички случаи на остър среден отит.

Пневмококовата ваксина е намалила заболеваемостта с 33.6%. Защита е осигурена както срещу серотиповете на S. pneumoniae, така и срещу H. influenzae, но не и срещу други причинители на остър среден отит.

Предстои да се изясни дали новата ваксина осигурява активна профилактика срещу инфекциите на долните дихателни пътища в ранна детска възраст, предизвикани от ваксиналните серотипове на пневмокока, както и от щамовете на H. influenzae. (КД)

Използван източник:

1. Prymula R., Peeters P. et al. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 2006; 367: 740-748 http://www.thelancet.com