Титрирането на дозата на растежния хормон01/09/2007

Титрирането на дозата на растежния хормон с цел да се постигне нормално ниво на инсулиноподобния растежен фактор-1 (IGF-1) може да подобри крайните резултати при деца с нисък за възрастта ръст в сравнение със стандартното дозиране на базата на телесното тегло (40 mcg/kg/ден), показаха резултатите от проучване на American Norditropin Study Group, публикувани през юли в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Растежният хормон (GH) осъществява своите ефекти посредством IGF-1. Поради това, измерването на нивата на IGF-1 може да е показател за отговора към терапията с GH.

В настоящото проучване са участвали 172 деца в предпубертет (средна възраст 7.53 години) с нисък ръст (-2.64 стандартни отклонения) и ниски нива на IGF-1 (-3.56 стандартни отклонения).

Пациентите са били рандомизирани в три групи, като в две от тях дозите на растежния хормон са били титрирани с цел да се постигне ниво на IGF-1 в границите на нормалните или над нормалните стойности, а в третата група е било прилагано стандартно лечение (доза на GH 40 mcg/kg/ден). Средният краен показател за сравнение на резултатите е била промяна във височината с над едно стандартно отклонение (SD) за период от две години.

Проучването са завършили 147 деца. Прицелните нива на IGF-1 в двете групи с титриране на дозата на растежния хормон са били постигнати след шест до девет месеца.

Титрирането на дозата на растежния хормон на базата на нивата на IGF-1 e било свързано със значимо по-изразен линеарен растежен отговор в сравнение със стандартното лечение: SD в групите съответно на базирано на теглото дозиране и с титриране на дозата за постигане на ниско ниво на IGF-1 +1.0 и +1.1 спрямо +1.6 в групата с титриране на дозата на GH за постигане на високо ниво на IGF-1 (р 2.5 пъти) дози на GH.

Все още няма достатъчно доказателства в подкрепа на базираното на IGF-1 дозиране на GH в сравнение със стандартното дозиране, коментира редакционна статия в същия брой на списанието (2). Целта на всяко лечение е „primum non nocere”, поради което се прилагат дози с най-добре установен профил на безопасност. (ДЯ)

Използвани източници:

1.Cohen P., Rogol A., Howard C., et al on behalf of the American Norditropin Study Group. Insulin growth factor-based dosing of growth hormone therapy in children: A randomized, controlled study. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:2480-2486 http://jcem.endojournals.org

2.Baron J. Growth hormone therapy in childhood: titration versus weight-based dosing? J Clin Endocrinol Metab 2007;92:2436-2438