Среден период на проследяване от 4.8 години


md 01/09/2007

При среден период на проследяване от 4.8 години, резултатите показват: – Рецидиви са регистрирани при 240 болни от терапевтичната група и 241 от контролите – 15 деца от терапевтичната и 14 от контролната група са починали или са развили вторична неоплазма – Между двете групи няма значима разлика в пет- и седемгодишната преживяемост (свободна от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.