Скрининговата програма


md 01/09/2007

Скрининговата програма за намаляване на честотата на неонаталната алоимунна тромбоцитопения (neonatal alloimmune thrombocytopenia – NAIT), която се наблюдава при жени с липса на тромбоцитния антиген 1а (human platelet antigen 1a – HPA 1a) е ефективна, показаха резултатите от проучване на д-р Jens Kjeldsen-Kragh и сътр. от Ulleval University Hospital в Осло, публикувани през август в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.