Скрининговата програма01/09/2007

Скрининговата програма за намаляване на честотата на неонаталната алоимунна тромбоцитопения (neonatal alloimmune thrombocytopenia – NAIT), която се наблюдава при жени с липса на тромбоцитния антиген 1а (human platelet antigen 1a – HPA 1a) е ефективна, показаха резултатите от проучване на д-р Jens Kjeldsen-Kragh и сътр. от Ulleval University Hospital в Осло, публикувани през август в списание Blood (1).

Екипът е проследил 100 448 бременни жени, които са били изследвани за наличието на HPA 1a. От тях, 2 111 (2.1%) са били HPA 1a негативни, но само 210 (210/2111, 10.6%) са имали и анти-НРА 1а антитела.

На бременните жени с анти-НРА 1а антитела е била предложена терапевтична програма, включваща оперативно родоразрешение две до четири седмици преди вероятния термин на раждане и прилагането на тромбоцитен концентрат при наличие на петехии и/или тежка тромбоцитопения при новородените (тромбоцитен брой под 35 000/mm3, норма 150-450 000/mm3).

Общо 55 деца са били с клинични данни за тежка тромбоцитопения, като при две от тях е установен вътречерепен кръвоизлив (intracranial hemorrhage – ICH). Бременна жена, която е била пропусната по време на проследяването, е родила близнаци – едно мъртвородено и едно живо дете с тежка тромбоцитопения.

Сериозни усложнения са регистрирани при три (един летален изход, два ICH) от общо 57 новородени. Тези резултати съвпадат с обобщените данни от над 15 проспективни проучвания с участието на 136 814 жени, при които са установени 10 тежки усложнения (три смъртни случая, седем ICH) при 57 новородени с NAIT.

“Въпреки че нашата програма изисква много средства, икономическият анализ доказва, че е постигнат разумнен баланс между цена и ефективност,” коментират авторите в заключение. (КД)

Използван източник:

1. Kjeldsen-Kragh J., Killie M. et al. A screening and intervention program aimed to reduce mortality and serious morbidity associated with severe neonatal alloimmune thrombocytopenia. Blood 2007; 110: 833-839 http://bloodjournal.hematologylibrary.org