Simvastatin намалява честотата на деменция и болест на Parkinson


md 01/09/2007

Simvastatin намалява сигнификантно (с >50%) честотата на деменция и болест на Parkinson (PD) при пациенти над 65 години, показаха резултати от мащабно проучване, публикувано през юли в списание BMC Medicine. Atorvastatin също понижава (макар и несигнификантно) риска за тези заболявания, а lovastatin няма протективен ефект (1). Деменцията е често заболяване в напреднала възраст, рискови фактори […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.