Рекомбинантният човешки алфа-фетопротеин01/09/2007

Рекомбинантният човешки алфа-фетопротеин – rAFP (MM-093)* има добър профил на ефективност и поносимост при пациенти с активен ревматоиден артрит (РА), показаха резултатите от пилотно проучване, публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

AFP се произвежда в малки количества през целия живот, но по време на бременност достига максималните си концентрации – 300-500 ng/ml. Регистрираните ремисии на РА при жени в началото на трети триместър на бремеността съвпадат с повишаване на стойностите на майчин и фетален AFP.

В проучването са включени 12 души с активен РА според критериите на Американската колегия по ревматология: >/=6 болезнени стави, >/=3 оточни стави, сутрешна скованост най-малко 45 минути и C-реактивен протеин >20 mg/l.

Пациентите са с давност на болестта най-малко половин година, с прием на methotrexate >/=10 mg за седмица за период от най-малко два месеца. В минимални дози са използвани кортикостероиди (<10 mg) и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).

Участниците са получавали седмично подкожно MM-093 (21 mg). На 85-я ден от началото на изследването, приложението на MM-093 е било свързано със значимо облекчаване на симптомите и подобряване на индекса DAS (Disease Activity Score), без нежелани лекарствени действия.

Авторите обясняват наблюдавания ефект с имуномодулиращото действие на rAFT и предлагат неговото по-нататъшно изследване в рандомизирано клинично проучване при пациенти с активен РА.

*MM-093 е негликозилиран човешки алфа фетопротеин, произведен чрез рекомбинантна ДНК технология, с използване на животинска генна експресионна система. Той има доказано имуномодулиращо действие при експериментални модели на РА (2).

Допълнителна информация за РА и неговото лечение може да намерите в Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1.Pollard L., Murray J., Moody M. et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of a recombinant version of human alpha-fetoprotein (MM-093) in patients with active rheumatoid arthritishttp://ard.bmj.com/cgi/content/full/66/5/687

2. Irony-Tur-Sinai M, Grigoriadis N, Lourbopoulos A. et al. Amelioration of autoimmune neuroinflammation by recombinant human alpha-fetoprotein. Exp Neurol 2006;198:136-44www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622828/description#description