Ранното, агресивно комбинирано лечение на ревматоидния артрит01/09/2007

Ранното, агресивно комбинирано лечение на ревматоидния артрит с methotrexate и infliximab може да води до трайна ремисия на болестта, показаха резултатите от проведеното в Холандия проучване „Behandel Strategieёn” (BeSt trial, “Лечебни стратегии”) (1).

В изследването са участвали 508 пациенти с ранни симптоми на ревматоиден артрит (РА), които са били разделени в четири групи в зависимост от прилаганата начална терапевтична стратегия с различни комбинации от модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARDs, МБАЛ).

Стратегиите са включвали: начална монотерапия, монотерапия, която е била последвана от комбинирана терапия и начална комбинирана терапия, включваща prednisone или infliximab.

При пациентите, при които е било назначено лечение с infliximab*, е бил прилаган също така и methotrexate. При преустановяване на приема на methotrexate поради нежелани лекарствени действия, е назначавано друго МБАЛ (обичайно sulfasalazine), което е било прилагано заедно с infliximab.

Резултатите от това проучване показват, че комбинираните терапии превъзхождат началната монотерапия за ранно подобряване на функционалната активност и за намаляване на прогресията на ставната увреда (доказано рентгенологично).

На вторатагодина, 56% от пациентите, получавали комбинацията methotrexate-infliximab, са били в състояние да преустановят приема на infliximab без релапс на болестта, като постепенно дозата на methotrexate е била намалена до 10 mg на седмица.

На третата година, 14% от всички участници, които са получавали начално лечение с infliximab, са преустановили приема на лекарства, като са продължили да поддържат ремисия, без установими признаци на РА.

Четирима пациенти от общо 67 души, при които дозата на methotrexate е била редуцирана на 10 mg на седмица, са се нуждаели от повишаване на дозировката на methotrexate до 25 mg на седмица и от повторно включване на infliximab през третата година от проследяването поради релапс на болестта.

“Ние наблюдавахме, че началното лечение с methotrexate и infliximab може да промени хода на ранния РА и да доведе до трайна клинична ремисия,” смятат авторите.

“Продължаваме да наблюдаваме пациентите, за да установим дали свободната от заболяване ремисия е продължителна и дали потискането на болестта е едновременно клинично и рентгенологично.

*infliximab (www.remicade.com) е регистриран в България с търговското име Remicade (на Schering-Plough)

Използван източник:

1.Remission induction in early rheumatoid arthritis (RA) with initial infliximab (IFX) and methotrexate (MTX) therapy: The disease course after IFX discontinuation in The BeSt trial. Abstract 658, presented at ACR-ARHP, 14th November 2006