Пулмоналната коагулопатия – потенциална терапевтична цел при остър респираторен дистрес синдром


md 01/09/2007

Алвеоларният епител, след експозиция на възпалителни стимули, може да модулира интра-алвеоларна коагулация чрез повишена експресия на тъканен фактор (ТФ) и това да води до отлaгането на интра-алвеоларен фибрин при остър респираторен дистрес синдром (ОРДС), смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през юли в списание Thorax (1). ТФ е трансмембранен гликопротеин с молекулна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.