Пет главни области на поведение при UA и NSTEMI


md 01/09/2007

Пет главни области на поведение при UA и NSTEMI: 1. Избор на терапевтична стратегия – начална инвазивна или начална консервативна (фармакологична) стратегия 2. При начална инвазивна стратегия – избор на антитромбоцитна и антикоагулантна терапия 3. При начална консервативна стратегия – оптимизиране на ранното медикаментозно лечение 4. По-агресивна продължителна антитромбоцитна терапия 5. Интензивни мерки за вторична […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.