Пет главни области на поведение при UA и NSTEMI01/09/2007

Пет главни области на поведение при UA и NSTEMI:

1. Избор на терапевтична стратегия – начална инвазивна или начална консервативна (фармакологична) стратегия

2. При начална инвазивна стратегия – избор на антитромбоцитна и антикоагулантна терапия

3. При начална консервативна стратегия – оптимизиране на ранното медикаментозно лечение

4. По-агресивна продължителна антитромбоцитна терапия

5. Интензивни мерки за вторична профилактика