Обобщените данни от проучването Interfant-99


md 01/09/2007

Обобщените данни от проучването Interfant-99 показват: – От 482 кърмачета, лекувани според хибридния протокол, 260 (58%) са били в ремисия при среден период на проследяване от 38 месеца. Четиригодишната EFS е била 47% при обща преживяемост 55.3% – От 445 участници, постигнали пълна ремисия, 191 са били рандомизирани на интензифицирано лечение с високи дози cytarabine […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.