Новости за ревматоидния артрит


md 01/09/2007

Actemra (tocilizumab)* има добър профил на ефективност за лечение на ревматоиден артрит (RA, РА) при пациенти с умерени и тежки форми на заболяването, които не се повлияват от терапията с модифициращи болестта антиревматични лекарства, показаха резултатите от фаза 3 на международното клинично проучване OPTION (Tocilizumab Pivotal Trial in Methotrexate Inadequate Responders) (1). Участниците в OPTION […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.