Ново показание за прилагане на Yaz/Yasminelle01/09/2007

Ново показание за прилагане на Yaz/Yasminelle (drospirenone/ethinyl estradiol 3 mg/20 mcg) бе одобрено от FDA през януари 2007 година – лечението на умерено по тежест акне при жени, приемащи противозачатъчни средства (www.fda.gov/cder).

Това решение дойде след анализа на резултатите от две шестмесечни, мултицентрови, плацебо-контролирани, клинични проучвания, които показаха значимо понижаване на общото възпаление и броя на невъзпалителните лезии (почти 4 пъти) при получавалите Yasminelle спрямо контролите на плацебо.

Наблюдаваните странични действия на проведената терапия са по-честите инфекции на горните дихателни пътища, нередовно кървене, главоболие, гадене, синуити. Поради факта, че 3 mg drospirenone притежава антиминералкортикоиден ефект, подобен на 25 mg spironolactone, продуктът не трябва да се приема от хора със заболявания, водещи до хиперкалиемия (бъбречна недостатъчност, чернодробна дисфункция или адренална инсуфициенция).

Серумните нива на калий трябва да бъдат следени през първия цикъл от лечението при всички жени, които ще приемат дългосрочно Yasminelle заедно с лекарства, които водят до хиперкалиемия като инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, ангиотензин-II рецепторни блокери, калий-съхраняващи диуретици, хепарин, алдостеронови антагонисти и нестероидни противовъзпалителни средства.

Употребата на орални контрацептивни средства (ОКС) води до повишен риск за венозен или артериален тромбемболизъм, или заболявания на жлъчния мехур. Рискът за тромбемболични инциденти се увеличава значимо при съпътстващо заболяване като хипертония, хиперлипидемия, затлъстяване или диабет. Високорискови са и жените-пушачи (>15 цигари на ден) на възраст над 35 години.

Yaz/Yasminelle (drospirenone/ethinylestradiol 3 mg/20 mcg) е единственото ОКС, което получи през октомври 2006 одобрението на FDA да се прилага за намаляване на афективните (емоционални и соматични) симптоми на пременструално дисфорично разстройство при жени, които са избрали да използват ОКС за предпазване от бременност (1).

Yaz (регистриран през 2006 година в Европа с търговско име Yasminelle) e нискодозирана версия на ОКС Yasmin (drospirenone/ethinylestradiol 3 mg/30 mcg)*. И двете ОКС са на Bayer HealthCare. (КП)

*Yasmin e регистриран в България

За допълнителна информация:

Пременструален синдром. МД 2007, бр. 5/августhttp://mbd.protos.bg

Използван източник:

1.www.yaz.com/html/pdf/061005_YAZ_en.pdf