Нови проучвания при деца с остра лимфобластна левкемия


md 01/09/2007

Добавянето на vincristin и dexamethasone към конвенционалната химиотерапия, базирана на протоколите Berlin-Frankfurt-Munster (BFM), не подобрява прогнозата при деца с остра лимфобластна левкемия (acute lymphoblastic leukaemia – ALL) със стандартен риск, показаха резултатите от многоцентрово рандомизирано проучване на д-р Valentino Conter и сътр., публикувани в списание Lancet (1). През последните пет десетилетия прогнозата при пациенти с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.