Нов биомаркер подпомага диагнозата на мезотелиома


md 01/09/2007

Абнормно повишеното ниво на разтворим мезотелин в плеврална и/или в перитонеална течност подпомага ранното поставяне на диагнозата на мезотелиома, показаха резултатите от проучване на Creany и сътр., публикувано през юли в списание Thorax (1). Същите автори установиха по-рано, че повишената концентрация на разтворим мезотелин в серума има висока специфичност, но умерена чувствителност за диагностициране на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.