Монотерапията с adalimumab01/09/2007

Монотерапията с adalimumab* 40 mg седмично е безопасна и ефективна при пациенти с тежък плакатен псориазис и псориатичен артрит, които не се повлияват от конвенционалното лечение и от приложението на биологични агенти, показаха резултатитe от проучване на д-р Marina Papoutsaki и сътр. от University of Rome Tor Vergata в Италия, публикувани през август в Journal of the American Academy of Dermatology (1).

Псориазисът е еритемо-папуло-сквамозна дерматоза с хронично-рецидивиращ ход, определящ значителна заболеваемост и влошаване качеството на живот. Тежките форми се срещат при 20-30% от псориатиците.

В клиничното изследване са включени 30 пациенти с плакатен псориазис, 19 от които са били с клиника и на псориатичен артрит. Всички участници са били лекувани неуспешно с cyclosporin, PUVA, както и с биологични агенти като etanercept и infliximab** преди да бъдат допуснати до проучването.

Adalimumab е бил прилаган еднократно седмично, подкожно, в доза 40 mg за период от 24 седмици. Ефективността на терапията е била оценена с помощта на Psoriasis Area and Severity Index (PASI)***, като е отчетен броят на пациентите, постигнали 75% подобрение в PASI (PASI 75) на 12-та и на 24-та седмица.

Общо 27 болни са завършили изпитването. На 12-седмица, 26 (87%) са постигнали PASI 75, а 21 (70%) – PASI 90. На 24-та седмица, ефективността е била 83% за PASI 75 и 77% за PASI 90. Монотерапията е довела и до значимо подобряване на качеството на живот на псориатиците, отчетено по две от специфичните скали – Dermatology Life Quality Index и Psoriasis Disability Index.

Adalimumab е демонстрирал добър профил на безопасност и поносимост, дори след като е приложен в два пъти по-висока доза от препоръчваната. Според производителя, медикаментът трябва да се използва в доза 40 mg през седмица. (КД)

* Adalimumab, моноклонално антитяло срещу тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-alpha). Регистриран като Humira на Abbott

** Mоноклонални анти-TNF-alpha антитела. Регистрирани са като Enbrel на Wyeth (etanercept) и Remicade на Shering-Plough (infliximab)

*** PASI – The Psoriasis Area and Severity Index (PASI) е най-широко използваният при клинични проучвания метод за определяне на тежестта на псориазис. Рядко се употребява в клиничната практика, тъй като е труден и отнема много време. При него субективно се оценява степента на еритем, индурация и десквамация на кожните лезии, както и площта, която ангажират лезиите. Най-високата стойност, отговаряща на най-тежката форма, е 72, а най-ниската – 0 (пациентът е клинично здрав).

За допълнителна информация:

Съвременни насоки за лечение на псориазис с biologicals. MД, Ноември 2005, бр. 9 http://mbd.protos.bg

Използван източник:

1. Papoutsaki М., Chimenti M., et al. Adalimumab for severe psoriasis and psoriatic arthritis: An open-label study in 30 patients previously treated with other biologics. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 269-275www.sciencedirect.com