Levemir одобрен за приложение в комбинация с орални антидиабетни средства


md 01/09/2007

Levemir* (insulin detemir) бе одобрен през март от Европейската комисия за еднократно дневно приложени в комбинация с орални антидиабетни средства. Новата индикация за приложение предлага алтернатива за лечението на пациенти с диабет тип 2, при които е трудно да се постигнат таргетните стойности на кръвната глюкоза (1). Медикаментът подобрява сигнификантно нивата на кръвната глюкоза, на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.