Lactobacillus намалява тежестта на атопичния дерматит при деца01/09/2007

Пробиотикът Lactobacillus, добавен към стандартната терапия, намалява тежестта на клиничната симптоматика при деца с атопичен дерматит, показаха резултатите от малко пилотно проучване на д-р Sharon Glick и сътр.,* представено на 33-та годишна среща на Дружеството по детска дерматология, проведена в Чикаго (1).

Включени са 17 деца на възраст между шест месеца и осем години, преобладаващата част от които с тежка форма на атопичен дерматит. Те са били рандомизирани на лечение с Lactobacillus rhamnosus (Lactobacillus GG – LGG) капсули или плацебо за период от девет до 12 седмици.

Общата дневна доза на Lactobacillus GG е варирала от 10 до 20 милиарда колонии-формиращи единици (colony-forming units – CFU) в зависимост от теглото на пациента. Всички участници са получавали стандартно лечение с локални стероидни препарати, антибиотици, емолиенти или антихистамини според тежестта на заболяването.

За определяне на тежестта на атопичния дерматит е използван SCORAD (Severity Scoring of Atopic Dermatitis) индексът, въведен от Европейската работна група по атопичен дерматит (European Task Force on Atopic Dermatitis), с който се оценяват симптоми като еритем, едем, наличие на крусти, екскориации, лихенификация и сухота. При сума над 40 точки, формата се дефинира като тежка. При всики пациенти са измерени нивата на имуноглобулини Е (IgE).

Само девет деца са завършили проучването – пет от плацебо групата и четири от терапевтичната група. От тях, седем са имали повишени стойности на IgE в началото на изследването. Лечението с пробиотика Lactobacillus GG е довело до намаляване на нивата на имуноглобулините при 52% от пациенти, докато при участниците в плацебо групата те са се увеличили средно с 23%.

Децата от терапевтичната група са демонстрирали по-значимо редуциране на тежестта на клиничните симптоми, отчетени през първите три седмици от терапията, в сравнение с тези на плацебо (-33 спрямо –10 точки, р=0.057). Средният сбор по SCORAD индекса, обаче, не се е различавал значимо между двете групи в края на 12-та седмица. Едно от възможните обяснения е, че болните, получавали Lactobacillus GG, са били с по-тежка форма на заболяването (SCORAD сбор в началото 73 спрямо 59 за плацебо).

Болните с атопичен дерматит имат нарушена интестинална бариера с повишена пропускливост за хранителните алергени. Пробиотиците намаляват проницаемостта на чревната лигавица, модулират локалния имунен отговор и понижават възпалителните промени.

“Данните от няколко проучвания показват, че рисковите новородени, получавали профилактично пробиотици, по-рядко развиват екзема…Все още остава открит въпросът кога точно да започне профилактиката и как точно да се идентифицират рисковите пациенти,” коментира д-р Glick.

“Въпреки че проучването е малко и голяма част от участниците са отпаднали, резултатите от него са изключително важни,” твърди д-р Rod Phillips от Royal Children’s Hospital в Мелбърн, Австралия и добавя, че ако негов пациент с атопичен дерматит не се повлиява от стандартната терапия, би добавил Lactobacillus GG към лечението. (КД)

* от State University of New York (SUNY) Downstate Medical Center в Ню Йорк

За допълнителна информация:

Лечение на атопичния дерматит. МД, Май 2007, бр. 3http://mbd.protos.bg

Използван източник:

1. Bard S., Kroshinsky D. et al. A prospective randomized double-blinded placebo controlled pilot study of Lactobacillus GG in the treatment of atopic dermatitis. Society for Pediatric Dermatology 33rd Annual Meeting: Poster 24. Presented July 13–14, 2007 Chicago http://www.pedsderm.net/spd2007