Keppra e ефективен при резистентна на терапия генерализирана епилепсия01/09/2007

Keppra (levetiracetam, http://www.keppra.com) на UCB е ефективен и безопасен като допълваща терапия при пациенти с генерализирана епилепсия, които не се повлияват от други антиепилептични медикаменти, показаха резултати от проучване, представено на годишния конгрес на European Neurological Society в Rhodes, Гърция, подробности за който може да научите на http://www.akm.ch/ens2007 (1).

„Въпреки че голяма част от болните с епилепсия се лекуват ефективно с някои от по-старите медикаменти, има пациенти, които не отговарят на терапията или развиват неблагоприятни странични ефекти, което повлиява качеството на живота им,” заяви д-р Savvas di Papacostas, консултант-невролог в Cyprus Institute of Neurology and Genetics в Nicosia.

За изследване на ефикасността и поносимостта към levetiracetam като допълващо средство при резистентна на терапията генерализирана епилепсия, авторите са извършили ретроспективно проучване за период от 12 месеца. Две трети от изследваните са били със симптоматична генерализирана епилепсия, а останалите – с първична генерализирана епилепсия.

Резултатите показват, че levetiracetam в дозировки до 3000 mg дневно за период от една година (като добавка към други антиконвулсанти), е свързан с >50% намаление на пристъпната симптоматика при 62.5% (в групата със симптоматична генерализирана епилепсия) и при 75% (в групата с първична генерализирана епилепсия). Една трета от изследваните са имали >75% намаление на пристъпната симптоматика, а 16.7% – не са имали пристъпи. Двама пациенти са отпаднали от проучването, поради липса на ефективност и неблагоприятни странични ефекти.

Keppra намалява честотата на мигренозни пристъпи

Keppra води до превенция на мигренозни пристъпи, особено при леки форми на заболяването или при наличие на предхождаща аура, показаха резултати от проспективно проучване, представено на годишния конгрес на International Headache Society (IHS, http://www.ihc2007.org), проведен през юни в Стокхолм, Швеция (2).

„Това е първото по-голямо изследване, което доказва ефективността на levetiracetam при някои групи пациенти с мигрена. Положителните данни са от особено значение, като се има предвид, че другите антиепилептични средства, използвани за профилактика на заболяването – valproic acid и topiramate, често пъти не са добре толерирани,” заяви проф. Stefan Evers от University of Muenster в Германия.

За оценка на ефективността на медикамента за мигренозна профилактика, авторите са изследвали 50 пациенти, лекувани с levetiracetam 1000 mg два пъти дневно за период от 12 седмици. Отчетени са броят на мигренозните пристъпи за период от четири седмици преди началото на лечението (изходни данни) и на всеки четири седмици от терапията.

Приемът на levetiracetam е намалил с 50% броя на мигренозните пристъпи при 46% от изследваните, като за всички пациенти, завършили проучването, намалението е било от 5.2 (изходно) на 3.4 (в края на лечението) пристъпа за четириседмичен период. Неблагоприятните странични ефекти са били предимно леки и преходни, като най-често са регистрирани сънливост, гадене и наддаване на тегло.

В Европа Keppra е одобрен като допълваща терапия при парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца на възраст над четири години с епилепсия, и за допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия при възрастни и подрастващи на възраст над 12 години. Медикаментът може да се прилага и като интравенозна инфузия (концентрираният разтвор е 100 mg/ml).

Keppra се прилага като:

– монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти над 16-годишна възраст с новодиагностирана парциална епилепсия

– допълваща терапия на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и деца над четиригодишна възраст с епилепсия

– допълваща терапия на миоклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия (ЮМЕ)

– допълваща терапия при първично генерализирани тонично-клонични (ПГТК) пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия (ИГЕ) (ИТ)

За допълнителна информация:

Медицинска База Данни (http://mbd.protos.bg)

Keppra е ефективен и при парциални гърчове при малки деца. MD 2007; Бр. 4, юни

Keppra с нова индикация като допълваща терапия. MD 2007; Бр. 2, март

Keppra с нова индикация за приложение. MD 2006; Бр. 7, септември

Нова лекарствена форма на Keppra. MD 2006; Бр. 3, април

Keppra ефективен при идиопатична генерализирана епилепсия. MD 2005; Бр. 10, декември

Keppra ефективен и като първа линия монотерапия при епилепсия MD 2005; Бр. 8, октомври

Keppra одобрен като допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия MD; Бр. 5, юни

Използвани източници:

1. Efficacy and tolerability of levetiracetam during one-year follow-up as addon therapy in patients with treatment-resistant generalised epilepsy. Abstract O196

2. An open label study of levetiracetam in the prophylactic treatment of migraine. Abstract F064