Изводите за клиничната практика01/09/2007

– Системната ХЗТ (естроген плюс прогестаген) остава златен стандарт за лечение на тежки, свързани с менопаузата, вазомоторни симптоми при жени, при които няма противопоказания за нейното прилагане

– Естрогените трябва да се прилагат в най-ниската ефективна доза за възможно най-краткия период от време

– Оралните контрацептиви са възможна алтернатива за жени в перименопаузата, по-специално при тези, които желаят да използват противозачатъчни средства

– При жени с противопоказания за ХЗТ, могат да се прилагат мерки за промяна в стила на живот заедно с антидепресанти (SSRI/SNRI – venlafaxine, paroxetine или fluoxetine) или gabapentin****, ако приложението им не е контраиндицирано

– Необходимостта от естроген, прогестаген или от комбинирането им за лечение на горещи вълни и нощни изпотявания трябва да бъде преценявана всяка година, тъй като тежестта на свързаните с менопаузата вазомоторни симптоми вероятно намалява с течение на времето без каквато и да е било интервенция