Изводите за клиничната практика01/09/2007
- TZD могат да причиняват или да влошат конгестивната сърдечна недостатъчност при някои пациенти - не се разрешава приложението на TZD при пациенти с установена тежка сърдечна недостатъчност (NYHA клас III и IV) - при започване на терапия с rosiglitazone или pioglitazone, както и при увеличаване на дозировките им, е необходимо стриктно проследяване на пациентите за симптоми на СН (значително наддаване на тегло, диспнея, отоци) - при проява на симптоми на СН е наложително включването на допълнителна терапия или намаление/прекратяване на лечението с rosiglitazone или pioglitazone