Изводи за клиничната практика01/09/2007

Изводите за клиничната практика

– пациентите с артериална хипертония имат повишен риск за еректилна дисфункция

– пациентите с еректилна дисфункция имат повишен риск за артериална хипертензия – при тези болни трябва да се търсят други рискови фактори като дислипидемия, диабет, тютюнопушене, затлъстяване и застоял начин на живот

– PDE5 инхибиторите като цяло са ефективни и безопасни при пациенти с АХ, които са на антихипертензивна терапия, включително и на комбинация от няколко медикамента

– PDE5 са контраиндицирани при болни, приемащи органични нитрати, поради синергичен хипотензивен ефект

– PDE5 инхибиторите трябва да се прилагат с повишено внимание при пациенти на терапия с алфа-блокери, поради риск от ортостатична хипотония – при тези случаи трябва да се използват минимални начални дози от двата медикамента

– при наличие на тежка или неконтролирана артериална хипертония е необходимо ефективно лечение на кръвното налягане, преди започване на терапия на ЕД

– наличните данни сочат, че ЕД е ранен маркер на системния атеросклеротичен процес, който е свързан с комбинация от нарушена NO-медиирана ендотелна функция и други съдови рискови фактори