Изводи за клиничната практика01/09/2007

Изводитеза клиничната практика

– Keppra е ефикасен при симптоматична и първична генерализирана епилепсия, като медикаментът е добре толериран при по-голяма част от пациентите

– Keppra е най-ефективен за превенция на мигренозни пристъпи при болни с леки форми на заболяването или с наличие на предхождаща аура