Изпълнителна агенция по лекарствата01/09/2007

Изпълнителната агенция по лекарствата(www.bda.bg) предупреди през август, че има постъпил сигнал за съмнение за нарушаване на лекарственото законодателство в страни от Европейския съюз. На интернет сайтовете http://www.121doc.be, http://www.121doc.com.es,www.121doc.dk, http://www.121doc.nl, http://www.121doc.ch, http://www.121doc.lu, http://www.121doc.com.pt, http://www.121doc.co.uk, http://www.121doc.at и http://www.121doc.se се рекламират лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание или не са разрешени за употреба. Това представлява неразрешена реклама на лекарствени продукти, която би могла да внуши на евентуални потребители да поръчат тези продукти от гореспоменатите интернет сайтове.