ICP01/09/2007

ICP е чернодробнонарушение, което се:

– характеризира с намаляване на жлъчната секреция, последвано от повишаване на жлъчните компоненти в кръвта (общ и конюгиран билирубин, жлъчни киселини)

– развива по време на втория или третия триместър от бременността и отминава спонтанно до първия месец след раждането