ICP01/09/2007
ICP е чернодробнонарушение, което се: - характеризира с намаляване на жлъчната секреция, последвано от повишаване на жлъчните компоненти в кръвта (общ и конюгиран билирубин, жлъчни киселини) - развива по време на втория или третия триместър от бременността и отминава спонтанно до първия месец след раждането