Galantamine01/09/2007

Galantamine* подобрява когнитивните функции при пациенти със съдова деменция (vascular dementia – VaD), показаха резултатите от проучване на д-р Alexander Auchus и сътр. от University of Tennessee Health Science Center в Memphis, САЩ, публикувани през юли в списание Neurology.

Galantamine e селективен ацетилхолинестеразен инхибитор, който увеличава холинергичната невротрансмисия в ЦНС. Според една от хипотезите, дегенерацията на холинергичните неврони в базалните ядра предизвиква нарушения в пресинаптичните зони на хипокампа и неокортекса, което се асоциира с когнитивния дефицит.

Целта на настоящото клинично изпитване е да оцени ефективността и профила на безопасност при болни с VaD. Включени са 788 пациенти, които са били рандомизирани на galantamine или плацебо за период от 26 седмици.

В края на проучването участниците от терапевтичната група са демонстрирали значимо подобряване на паметовите възможности, особено по отношение на изпълнителните функции, но не и във всекидневните дейности, където ефективността на galantamine е била близка до плацебо.

Близо 13% от пациентите в терапевтичната група и около 6% от тези в плацебо-групата са преустановили лечението си поради появата на нежелани реакции.

Ацетилхолинестеразните инхибитори са с добра поносимост и приемлив профил на безопасност. Нежеланите реакции включват основно гадене, повръщане и диария. Те могат да бъдат сведени до минимум чрез титриране на дозите – начало на терапията с възможно най-ниска доза и постепенното й увеличаване.

Съдовата деменция се характеризира с прогресиращо влошаване на паметовите функции, емоционална лабилност, депресия. Неврологичното изследване установява нарушение на висшите корови функции – агнозия, апраксия, пространствена дезориентация, преходна глобална амнезия. (КД)

* galantamine e регистриран(www.bda.bg) като Nivalin(www.nivalin.com) на Sopharma.

Използван източник:

Auchus А., Brashear H. et al. Galantamine treatment of vascular dementia. Neurology 2007; 69: 448-458 http://www.neurology.org