Единичен цикъл rituximab01/09/2007

Единичен цикъл rituximab* подобрява значимо пациенти с тежка форма на пемфигус, показаха резултатите от малко, проспективно, отворено проучване на д-р Pascal Joly и сътр. от Rouen University Hospital във Франция, публикувано през август в New England Journal of Medicine (1).

Авторите, обаче, предупреждават, че поради риска за сериозни нежелани реакции, rituximab, трябва да се прилага само при селектирана група от болни.

“Комбинацията от интравенозен имуноглобулин с няколко поредни цикъла rituximab е доказала ефективността си при пациенти с тежка форма на заболяването. Нашата цел беше да проверим как действа един терапевтичен курс (цикъл) с медикамента в подобни случаи,” заявява д-р Joly.

Клиничното изследване включва 21 болни с кортикорезистентен пемфигус (дефиниран като липса на подобрение след лечение с prednisone в доза 1.5 mg/kg/ден за осем седмици), с кортикозависим пемфигус (дефиниран като поява на два или повече рецидива в хода на лечение с prednisone в доза над 20мg/ден), с противопоказания за прилагане на кортикостероиди или регистриране на тежки нежелани реакции от употребата им в миналото.

Участниците са получили rituximab, 375 mg/m2 под формата на инфузия, еднократно седмично за четири поредни седмици (един цикъл). Първичен критерий за ефективност на терапията е постигането на пълна ремисия на третия месец от лечението (епителизация на цялата кожа и на лигавичните лезии).

В края на проучването пълна ремисия е регистрирана при 18 болни (86%), като тя е продължила средно около 34 месеца. От тях, осем не са били третирани с кортикостероиди. Рецидиви са възникнали при девет пациенти след среден период 18.9+/-7.9 месеца.

При участниците, които преди лечението с rituximab, са били с кортикорезистентен пемфигус, средната доза на prednisone е била намалена от 94.0+/-10.2 до 12.0+/-7.5 mg/ден (р=0.04). При тези с кортикозависим пемфигус средната доза на prednisone също е била значимо редуцирана от 29.1+/-12.4 до 10.9+/-16.5 mg/ден (р=0.007).

Сериозните нежелани реакции включват развитие на пиелонефрит при един от пациентите една година след терапията с rituximab и летален изход в резултат на сепсис при един болен 18 месеца след приключване на курса. Двамата болни са имали нормални нива на имуноглобулини IgG, но значително понижени стойности на циркулиращите В лимфоците.

“Нашите резултати показват, че rituximab е добре толериран и много ефективен при пациенти с тежки форми на пемфигус. Необходими са по-големи серии от болни с по-продължително проследяване, които ще позволят да се оцени и дългосрочната безопасност на медикамента,” коментират изследователите. (КД)

* MabThera (rituximab) се продава в Северна Америка от Genentech и Biogen Idec (двете американски биофармацевтични фирми, създали медикамента) под името Rituxan. В останалата част от света се продава от Roche. В България медикаментът е регистриран от Roche под търговското име MabThera за лечение на хронично-рецидивиращ или рефрактерен на лечение ниско диференциран или фоликуларен CD-20 неходжкинов лимфом (http://www.mabthera.com/portal/eipf/pb/mabthera/com)

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има 15 материала с информация за rituximab

Използван източник:

1. Joly P., Mouquet H., et al. A single cycle of rituximab for the treatment of severe pemphigus. NEJM 2007; 357: 545–552 http://content.nejm.org