Диагностициране на ICP01/09/2007
Диагностициранетона ICP се базира на: - сърбеж поради холестаза - повишени серумни нива на гладно на жлъчните киселини (над 10 mcmol/l) с повишени АТ - спонтанно отзвучаване на симптомите две до три седмици след раждането - липса на друго чернодробно заболяване свързано със сърбеж и иктер (първична билиарна цироза, първичен склерозиращ холангит, хроничен вирусен хепатит)