Диагностициране на ICP01/09/2007

Диагностициранетона ICP се базира на:

– сърбеж поради холестаза

– повишени серумни нива на гладно на жлъчните киселини (над 10 mcmol/l) с повишени АТ

– спонтанно отзвучаване на симптомите две до три седмици след раждането

– липса на друго чернодробно заболяване свързано със сърбеж и иктер (първична билиарна цироза, първичен склерозиращ холангит, хроничен вирусен хепатит)